__wf_reserved_decoratief

_Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

_Persoonlijke gegevens

Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

_Koekjes

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

_Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

_ Browsertype/browserversie
_ gebruikt besturingssysteem
_ verwijzende URL
_ hostnaam van de toegangscomputer
_ tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren als we concrete bewijzen van illegaal gebruik ontdekken.

_Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, slaan we uw gegevens uit het aanvraagformulier op, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

_Informatie, verwijderen, blokkeren

U hebt het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens op elk gewenst moment te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Over deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via afdruk neem contact met ons op via het opgegeven adres.

_Bezwaar tegen promotionele e-mails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de wettelijke meldingsplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

_Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: hhttp://tools.google.com/dlpage/ goptout? hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op
www.google.com/analytics/terms/nl.html
of onder
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

_Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.
Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy