__wf_reserved_decoratief

_Cradle to Cradle® stad en infrastructuur

Ontdek de stad van morgen: geïnspireerd door de natuur, ontworpen voor de toekomst. Met Cradle to Cradle® ontwerpen we gebouwen als bomen en steden als bossen. Elk stadsonderdeel heeft een positieve impact hebben op de mens, milieu én economie.

Start to

_re

Think

Alles is verbonden. Voor een gezonde wereld met schone lucht, bodem, energie en water is een circulaire economie essentieel. Dit betekent het ontwerpen van producten, gebouwen en steden die volledig herbruikbaar zijn, zonder kwaliteitsverlies of afval. EPEA helpt hierbij door samen te werken aan innovatieve oplossingen, van moleculair niveau tot stedelijke schaal.

_Cradle to Cradle® ontdek de stad van morgen

Gebouwen
Cradle to Cradle® (C2C) -gebouwen gaan verder dan bestaande methoden. Het gaat niet om het perfectioneren van verkeerde benaderingen, maar om het ontwikkelen van fundamenteel nieuwe, circulaire oplossingen, volledig in harmonie met de omgeving.

Unieke kenmerken
C2C-gebouwen kenmerken zich door een gezond binnenmilieu en bevordering van biodiversiteit. Ze bestaan uit herbruikbare materialen, hebben een afvalvrij ontwerp en realiseren een positieve CO2-balans.

Positieve impact
Cradle to Cradle®-gebouwen creëren niet alleen een minimale ecologische voetafdruk, maar dragen actief bij aan een gezondere leefomgeving.

Hoe kunnen steden een positieve impact creëren op de gezondheid van mens en milieu?

De toekomst van stedelijke infrastructuur
Stedelijke infrastructuur vormt de ruggengraat van onze steden. Circulaire inrichting is essentieel voor positieve effecten op mens en milieu. Dit omvat efficiënt waterbeheer en innovatieve voedselvoorziening, zoals stadstuinieren.

Slimme mobiliteit
Goed ontworpen transportroutes verbeteren leefbaarheid en luchtkwaliteit. Slim ingerichte parkeerplaatsen stimuleren duurzaam vervoer. Verbeterd openbaar vervoer speelt een cruciale rol.

Integrale aanpak
Steden zijn in constante ontwikkeling. Onze gezamenlijke taak is het creëren van duurzame, leefbare steden. Dit vereist geïntegreerde oplossingen die economische, ecologische, functionele, sociale en esthetische aspecten omvatten.

_Hoe EPEA Cradle to Cradle® in steden implementeert

Innovatieve stedelijke ontwikkeling
Al 35+ jaar werken we met gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren aan toekomstbestendige steden.

We gaan verder dan energiebesparing
Onze innovaties omvatten luchtzuiverende gebouwgevels die fijnstof opvangen, wijken met gesloten grondstofkringlopen en geavanceerde afvalverwerkingsmethoden.

Urban mining
Gebouwen bevatten ongelooflijk veel waardevolle grondstoffen, waarvan de waarde blijft toenemen. Met 'urban mining' brengen we deze grondstoffen terug in de kringloop, mits ze vrij zijn van schadelijke stoffen.

Een overzicht van onze benaderingen:

_Urban Mining: steden als grondstofbronnen

_Gesloten materiaalcycli

_Duurzaam hulpbronnenbeheer: energie, water, land

_Bevordering van biodiversiteit

_Slimme en duurzame mobiliteit

_Digitalisering voor optimale efficiëntie

_Circulaire economie als fundament

_Toegevoegde waarde van Cradle to Cradle® in steden

Harmonie tussen mens en natuur in moderne steden
De stad van de toekomst gebaseerd op Cradle to Cradle®, vervult cruciale functies. Het is een grondstoffenbank, duurzame energiehub en het vergroot de biodiversiteit.

Grondstoffenbanken
Steden dienen als opslagplaatsen voor waardevolle, herbruikbare materialen.

Energiehubs
Ze benutten en genereren hernieuwbare energie op innovatieve wijze.

Vergroot de biodiversiteit
Steden bevorderen actief lokale flora en fauna en integreren natuur in het stedelijk weefsel.

Onze visie
We ontwerpen steden voor mensen, geïnspireerd door de natuur. Bij elk nieuw project streven we ernaar de stad onderdeel van de oplossing te maken voor de uitdagingen van morgen.

Samen bereiken we:

_Gezonde omgeving voor mens en natuur

_Steden als waardevolle grondstofdepots

_Positieve ecologische voetafdruk

_Volledig circulaire en duurzame stedelijke gebieden

_Innovatieve oplossingen die de stad aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven of bezoekers.

_Meer weten? Neem contact met ons op.