__wf_reserved_decoratief

_De Cradle to Cradle® denkwijze

Cradle to Cradle® is geïnspireerd op de natuur. In de natuur bestaat geen afval - alles wordt hergebruikt in een perfecte kringloop. Het doel is niet om minder slecht te zijn, maar om een positieve bijdrage te leveren. Het resultaat? Producten, processen, gebouwen en steden die veilig zijn voor de mens, gezond voor het milieu en succesvol voor bedrijven.

Wat niet in omloop blijft, eindigt als afval

Producten_Heroverwegen

Cradle to Cradle® is in de jaren 90 ontwikkeld door Prof. Dr. Michael Braungart, William McDonough en EPEA Hamburg. De term 'Cradle to Cradle', oftewel 'van wieg tot wieg', beschrijft de veilige en oneindige circulatie van materialen en voedingsstoffen in cycli. In tegenstelling tot het 'take-make-waste' model, bestaat er bij Cradle to Cradle® geen afval. Materialen worden aan het eind van de levenscyclus niet weggegooid, maar dienen als grondstof voor iets nieuws. Zo blijven waardevolle grondstoffen circuleren - van wieg tot wieg.

Biosfeer: 
Consumptiegoederen, zoals natuurlijke vezels, reinigingsmiddelen en biologisch afbreekbare verpakkingen, circuleren in de biosfeer.

Na gebruik kunnen ze veilig terugkeren naar de natuur. Ze worden afgebroken tot compost of andere voedingsstoffen en kunnen gebruikt worden voor nieuwe doeleinden.

Op deze manier wordt het afval van oude producten omgezet tot grondstoffen voor nieuwe producten.


Technosfeer: 
Consumptiegoederen, zoals elektronica en vloeren, circuleren in de technosfeer.

Ze worden al tijdens het ontwerp geoptimaliseerd voor hergebruik. De materialen worden na gebruik teruggebracht tot zuivere grondstoffen en opnieuw ingezet.

Zo blijft de kwaliteit behouden en wordt kwaliteitsverlies door downcycling vermeden.

geen schade beperken, maar juist positief bijdragen

_De denkwijze

Veel bedrijven werken aan het verminderen van de impact op het milieu, oftewel de ecologische voetafdruk. Het streven is 'nul-emissie' en het 'vermijden' van toxische stoffen. Dit kost echter tijd, geld, energie en vaak beperkt deze gedachtengang het innovatieve vermogen.

Dat kan anders...
Bij Cradle to Cradle® is het doel juist om een kwalitatieve toegevoegde waarde te creëren. De focus ligt op innovatie. Hierdoor ontstaan producten, processen, gebouwen en steden die actief bijdragen aan de gezondheid van mens en milieu, én aan het economisch succes van de onderneming. Het gaat dus niet alleen om het beperken van schade, maar om het actief creëren van een positieve impact op alle vlakken.

Nutriënten blijven nutriënten
In de natuur dragen de processen van elk organisme bij aan de gezondheid van het levende systeem waarvan het deel uitmaakt. De bloesem van een boom dwarrelt bijvoorbeeld naar de grond, waar deze wordt afgebroken en dient als voedsel voor andere organismen.

Gebruik van hernieuwbare energie
De energie van de zon kunnen we zowel direct als indirect gebruiken voor al onze mobiliteit en industrieën. Windenergie, waterkracht, geothermische energie en het gebruik van biomassa zijn ook voorbeelden van Cradle to Cradle (C2C) energiebronnen.

Stimuleren van diversiteit
Natuurlijke systemen functioneren en gedijen dankzij hun complexiteit. De natuur omvat een bijna oneindige variëteit aan ontwerpen en soorten en dat maakt ecosystemen flexibel en tegelijkertijd veerkrachtig. Wanneer we dit principe toepassen op onze samenleving en industrieën, bevorderen we culturele, sociale en conceptuele diversiteit. Zo realiseren we lokale en context-specifieke oplossingen.

  Michael Braungart

  _Man met een missie

  Michael Braungart is een chemicus en procesingenieur die zich al sinds het begin van de jaren 80 inzet voor een wereld zonder afval. Hij is in staat om  concrete oplossingen te ontwikkelen voor complexe milieuproblemen. Dit deed en doet hij voor Greenpeace, EPEA, het Hamburgse Instituut voor Milieu en aan verschillende universiteiten.

  "Changemaker"
  Maak kennis met Michael Braungart via de documentaire "Changemaker". Deze inspirerende film uit 2016 laat zien hoe Cradle to Cradle® werkt.

  Meer over Michael Braungart