_Urban Mining

Voor EPEA betekent stedelijke mijnbouw „systematisch voorraadbeheer” door hulpbronnen terug te winnen en te integreren in de productiecyclus om een duurzame en hulpbronnenefficiënte economie te bevorderen.

_Urban mining: een aanvulling op onze C2C-principes

Als onderdeel van potentiële analyses, inventarisaties en materiaaloverdracht wordt het optimalisatiepotentieel geïdentificeerd en worden zinvolle actiegebieden nagestreefd, tot aan vervanging of hoogwaardige recycling.

C2C Engineering richt zich op de implementatie van circulaire systemen in het planningsproces op het gebied van recycleerbaarheid, scheidbaarheid en materiaalgezondheid. Urban mining richt zich op de terugwinning van bouwmaterialen die al in omloop zijn. Strategieën voor stedelijke mijnbouw vormen dus een aanvulling op de C2C-principes en leiden tot een holistisch concept dat kan worden geïntegreerd in nieuwbouw, conversie en ontmanteling.

_Cradle to Cradle® op voorraad

Bestaande gebouwen zo efficiënt mogelijk blijven gebruiken en tegelijkertijd hun energie-efficiëntie moderniseren is een van de grootste uitdagingen van dit decennium. EPEA helpt deze transformatie vorm te geven volgens het Cradle to Cradle® -principe. We analyseren de materiële waarde van bestaande portefeuilles, ontwikkelen stedelijke mijnbouwconcepten en brengen materialen weer in omloop via ons netwerk van productfabrikanten voor industrieel hergebruik.

„Urban mining geeft materialen een identiteit, vermindert CO2-Output en verhoogt de beschikbaarheid van bouwmaterialen.”

_EPEA-strategie voor industrieel hergebruik

Het hergebruik en de recycling van componenten en materialen zijn belangrijke componenten van de EPEA-strategie voor industrieel hergebruik. Kwantitatief toenemende bouw- en sloopstromen zijn goed voor meer dan de helft van het totale afval dat in Duitsland wordt geproduceerd. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk om kwalitatieve stedelijke mijnbouwconcepten te ontwerpen in samenwerking met fabrikanten en sloopbedrijven om materiaalkringlopen te sluiten.

Het doel van de urban mining-aanpak is om demonteerbare componenten zoveel mogelijk regionaal te hergebruiken als complete componenten, zonder of met weinig voorbereiding. Recyclebare bouwmaterialen moeten volgens een hoge standaard worden gerecycled en problematische stoffen moeten specifiek uit de grondstofcyclus worden verwijderd.

_Neem contact met ons op als je vragen hebt