__wf_reserved_decoratief
1/12/2021

Boekje „Het Cradle to Cradle ontwerpprincipe voor gebouwen”

Huizen zoals bomen, steden zoals bossen - recyclebare gebouwen met Cradle to Cradle®

De afgelopen jaren is gebleken dat niet alleen het energieverbruik van gebouwen tijdens hun levenscyclus bepalend is voor duurzaamheid. In plaats daarvan zijn ook factoren zoals de oorsprong en aard van de materialen en de algemene effecten van een bouwproject op het milieu en de mensen in beeld gekomen.

Verbonden, flexibel, recyclebaar, gezond en energiepositief: gebouwen gebaseerd op het Cradle to Cradle® -ontwerpprincipe (C2C) zijn ontworpen om variabel en herbruikbaar te zijn. Uw materialen zijn eenvoudig te demonteren, per soort te scheiden en volledig te recyclen. Dit maakt van gebouwen duurzame en waardevolle grondstofdepots, die de gebruikte middelen na het einde van het gebruik volgens plan vrijmaken. Door dit principe leveren ze een belangrijke bijdrage aan het behoud van de waarde van het onroerend goed en zijn ze ook positief voor mens en milieu.

Op de volgende pagina's laten we zien hoe we de C2C-aanpak aanpakken en hoe betrokkenen bij een bouwproject hiervan profiteren.

Klik hier om het boekje te bekijken