__wf_reserved_decoratief
25/5/2023

Donatie fietsen voor wetlands

Veengebieden worden beschouwd als een effectief middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om ze te beschermen zamelt Julius Oldehaver van EPEA — Onderdeel van Drees & Sommer donaties in met een fietstocht. Tegelijkertijd vestigt zijn reis naar de Lofoten de aandacht op de functie van deze ecosystemen.

De reden voor de centrale rol van veengebieden bij klimaatbescherming is dat ze bijzonder effectief zijn in het verwijderen en binden van CO2 uit de atmosfeer van de aarde. Eén cijfer maakt dit duidelijk: wereldwijd slaan veengebieden tussen 26 en 44 procent van alle landgebonden koolstof op. Dat is twee keer zoveel als alle bossen samen — en dat op slechts een vijfde van het gebied. Het herbevochtigen van voormalige moerassen of zelfs de uitbreiding ervan als onderdeel van klimaatbeschermingsmaatregelen wordt daarom steeds vaker overwogen.

Onze EPEA-collega Julius Oldehaver zamelt momenteel donaties in voor een heideuitbreiding in Mecklenburg-voor-Pommeren. Daarvoor begint hij aan een bijzondere fietstocht. Zijn doel: er moet 5.500 euro worden ingezameld als hij binnen twee maanden vanuit Hamburg de Noorse Lofoten-eilanden weet te bereiken. Het is niet de bedoeling dat hij met zijn fiets direct naar het noorden gaat. In plaats daarvan voert de route hem rond de Oostzee via Polen, de Baltische staten, Finland en Zweden.

Achtergrond: De aankoop van grond voor de heide bij Dänschenburg kost ongeveer één euro per vierkante meter. Het gaat in totaal om ongeveer 0,55 hectare, die verbonden zijn met de grote heide aldaar. Het gebied is een hoogveen, dat door andere gebieden zal worden beschermd. Dat betekent: het gaat om een specifiek beschermingsproject voor onze deur!

Zonder locatiespecifieke studies is het onmogelijk om te zeggen hoeveel CO2-besparingen hier daadwerkelijk uit voortvloeien, omdat elke heide uniek is. Een conservatieve schatting is dat er jaarlijks 5,5 ton CO2 wordt gebonden.

Via deze link Kun je het project steunen met een donatie? Alle informatie en het verloop van de reis zijn te vinden op Julius' blog bekijken.