__wf_reserved_decoratief

_Onze locatie

Plastic volledig vermijden en overstappen op biologisch afbreekbare verpakkingen? Meer gebruik van gerecycled materiaal, ongeacht de kwaliteit? En hoe zit het met het gebruik van PVC in bouwproducten?

Het vinden van antwoorden op complexe uitdagingen vereist interdisciplinaire expertise en fundamentele discussies. Met Cradle to Cradle® volgen we een holistisch ontwerpprincipe dat niet alleen rekening houdt met de gebruikte ingrediënten, maar ook met hun gebruiksscenario. Als EPEA hebben we ons gepositioneerd op de volgende onderwerpen:

Mechanische en chemische recycling van kunststoffen

We vinden de recyclinghiërarchie van de Europese kaderrichtlijn voor afval niet voldoende gedifferentieerd. Alleen het hergebruik van het volgende materiaal wordt overwogen, terwijl het hergebruik van hetzelfde materiaal wordt verwaarloosd. Als gevolg hiervan wordt in de ontwerpfase de voorkeur gegeven aan kunststofharsen met een aanzienlijk lagere recycleerbaarheid.

Ontdek meer in onze Standpuntnota over mechanische en chemische recycling van kunststoffen.

_Plastic: welke strategie voor welk scenario?

Plastic is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Het recente Chinese importverbod op kunststofafval en het strategiedocument voor kunststoffen van de Europese Commissie maken duidelijk dat een proces van heroverweging noodzakelijk is en in sommige gevallen al is gestart. Maar hoe kunnen strategieën eruitzien?

Degene op onze partnersite Fairplanet publiceerde artikelen biedt inzicht in de meest relevante kunststofstrategieën (waaronder uitfasering, vervanging, bioplastics).

_Papierproducten als waardevolle hulpbron

Tijdschriften, verpakkingen, drukinkten en kantoorpapier verrijken ons dagelijks leven. Maar hoe goed zijn deze producten voor mens en milieu? Hoe zit het met de recycleerbaarheid? Het gezamenlijke rapport van B.A.U.M. en EPEA als onderdeel van het Healthy Printing Initiative laat zien hoe u gezonde gedrukte producten kunt ontwerpen om een nieuwe kwaliteit van recycling te bereiken en optimaal gebruik te maken van het waardevolle bronpapier.

Lees meer in het rapport „Geprinte producten klaar maken voor de toekomst” of in Fairplanet toiletpapierartikelen.

_PVC- en chloorbeheer

Elk jaar wordt wereldwijd ongeveer 45 miljoen ton PVC geproduceerd voor een breed scala aan toepassingen. PVC gaat gepaard met veel problemen tijdens de productie, het gebruik en na het gebruik van producten en wordt daarom door verschillende partijen, waaronder wij, kritisch beoordeeld.

Ontdek meer in onze position paper.

_Fosfor gebruiken

Fosfor (P) is een essentieel onderdeel van het leven. Zonder fosfor in de vorm van fosfaat zouden er geen botten zijn, geen DNA, zelfs geen voedsel en de daarmee gepaard gaande omzetting in energie. Naast stikstof en kalium is fosfor vaak de beperkende factor voor plantengroei.

De huidige milieunormen beperken het gebruik van zuiveringsslib en mest in de landbouw. Als gevolg hiervan kan de aanwezige fosfor niet opnieuw worden gebruikt, wat dus ter discussie moet worden gesteld.

Ecologisch prestatieprofiel van processen voor de behandeling van biogene residuen

Bescherming van bodem, hulpbronnen en klimaat door compostering in Duitsland

_Gerecycleerd betekent niet altijd recyclebaar

Als onderdeel van de milieudiscussie over toenemende bodemvervuiling en beperkte hulpbronnen is het doel om een zo hoog mogelijk gerecycleerd gehalte in het product te bereiken steeds belangrijker geworden. Aangezien de chemische samenstelling van de gebruikte gerecycleerde materialen vaak grotendeels ongedefinieerd is, moet deze doelstelling in verschillende certificeringssystemen en in de hoofden van mensen ter discussie worden gesteld. In plaats van pas na de gebruiksfase van een product na te denken over recycling, moet het productontwerp gericht zijn op een gedefinieerde en vereiste recycleerbaarheid.

_Neem contact met ons op als je vragen hebt