__wf_reserved_decoratief

_Ons perspectief

Hoe bereiken we een volledig circulaire economie in Europa vóór 2050? De complexe milieu-uitdagingen van deze tijd vereisen interdisciplinaire expertise en diepgaand onderzoek.

EPEA ziet Cradle to Cradle® als de sleutel tot deze complexe uitdaging. Dit innovatieve raamwerk beschouwt het gehele systeem - van ontwerp en productie tot gebruik en hergebruik. Vanuit deze benadering heeft EPEA de volgende standpunten ontwikkeld:

Mechanische en chemische recycling
van kunststoffen

De recyclingvoorschriften van de 'EU Waste Framework Directive' zijn volgens EPEA onvoldoende genuanceerd.

De focus ligt vooral op het hergebruik van materialen (recycling) en niet het behoud van kwaliteit van materialen (Cradle to Cradle®).

Hierdoor geven ontwerpers in de ontwerpfase vaak de voorkeur aan kunststoffen die ongedefinieerd zijn, of aanzienlijk minder recyclebaar.

Meer weten over ons standpunt? Lees dan de position paper over mechanische en chemische recycling van kunststoffen.

_Plastic: welke strategie voor welk scenario?

Plastics zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Recente ontwikkelingen, zoals het Chinese verbod op de import van plastic afval en de EU-strategie voor kunststoffen, onderstrepen de noodzaak om het gebruik van plastic te heroverwegen.

Dit proces is in sommige gevallen al in gang gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel. De vraag rijst: hoe kunnen we effectieve strategieën ontwikkelen om de kunststofproblematiek aan te pakken?

Een artikel op onze partnersite Fairplanet  biedt waardevolle inzichten over dit onderwerp.

_Papier als waardevolle grondstof

Tijdschriften, verpakkingen, drukinkten en kantoorpapier verrijken ons dagelijks leven. Maar wat is de impact op mens en milieu? En, hoe kunnen we de gebruikte materialen, zoals de waardevolle grondstof papier, optimaal in de kringloop brengen?

B.A.U.M. en EPEA (onder het Healthy Printing Initiative) schreven een rapport dat laat zien hoe we drukwerk kunnen ontwerpen dat gezond is voor mens en milieu, volgens de principes van Cradle to Cradle®.

Meer weten? Lees het rapport 'Geprinte producten klaar maken voor de toekomst'.

_PVC- en chloorbeheer

Wereldwijd komt er jaarlijks maar liefst 45 miljoen ton aan PVC van de productieband voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Helaas brengt dit materiaal een breed scala aan problemen met zich mee, die de kop opsteken tijdens de productiefase, het gebruik en zelfs na de gebruiksfase. Verschillende partijen plaatsen stevige vraagtekens bij PVC en dat vinden wij terecht. EPEA stelt een praktische strategie voor om PVC op een verantwoorde manier in de circulaire economie te managen.

Ontdek meer in onze position paper.

_Het gebruik van fosfor

Fosfor (P) is een essentieel onderdeel van het leven op aarde. Het speelt een cruciale rol in de vorming van botten, DNA en voeding. Samen met stikstof en kalium is fosfor één van de belangrijkste elementen voor plantengroei.

Helaas zijn de huidige milieunormen restrictief wat betreft het gebruik van zuiveringsslib en mest in de landbouw. Hierdoor wordt het hergebruik van fosfor beperkt en dat zou ter discussie moeten worden gesteld.

Meer weten? 
Ecologisch prestatieprofiel van processen voor de behandeling van biogene residuen.

Bescherming van bodem, hulpbronnen en klimaat door compostering in Duitsland.

_Gerecycleerd betekent niet altijd recyclebaar

In het licht van de huidige milieudiscussie is het essentieel dat materialen circulair worden ingezet.

Op dit moment is de chemische samenstelling van gebruikte, gerecycleerde materialen vaak grotendeels ongedefinieerd en dat maakt circulaire inzet onmogelijk.

De huidige certificeringssystemen zouden deze kwestie moeten adresseren. In de productontwerpfase zou circulariteit een kernvereiste moeten zijn, waarbij vanaf het ontwerp al rekening wordt gehouden met de uiteindelijke circulaire inzet.

Het Cradle to Cradle®-raamwerk speelt hierbij een cruciale rol, omdat het uitgaat van een positieve definitie van materialen voor circulair gebruik.

_Meer weten? Neem contact met ons op.