__wf_reserved_decoratief

_Circulaire economie

Ons doel is een heerlijk diverse, veilige, gezonde wereld met schone lucht, water, bodem en energie waar economisch, rechtvaardig, ecologisch en elegant van wordt genoten. 

EPEA gebruikt hierbij het Cradle to Cradle raamwerk - en andere methodes - dat een visie, principes en hulpmiddelen biedt om samen met onze partners naar deze doelen toe te werken. De missie van EPEA is om een nieuwe industriële revolutie te ontketenen met de Cradle to Cradle-principes als leidraad. 

Ons doel is het realiseren van grote positieve effecten voor producten, processen, gebouwen en stedelijke systemen.

missie

_De volgende industriële revolutie — de circulaire economie

Om positieve economische, sociale en ecologische effecten te bereiken, is een paradigmaverschuiving nodig. Dit vereist dat bedrijven het gebruik van hulpbronnen, productieprocessen en relaties met zakenpartners in de hele waardeketen heroverwegen. In 1784 begon de eerste industriële revolutie met de hydro-elektrische mechanica. Elektriciteit (2.0) maakte massaproductie mogelijk. Met behulp van IT en elektronica (3.0) werd automatisering doorgeschoven naar de huidige digitalisering (4.0). Met de Circulaire Economie willen we de absoluut noodzakelijke 5.0-revolutie stimuleren en zo een positieve impact creëren op mensen en ons milieu.

_Industriële revoluties

Lineaire economie: traditioneel grondstoffenmanagement

_Take > Make > Waste

Bij de circulaire economie op basis van Cradle to Cradle®gaat het over continue kringlopen van gedefinieerde materialen. Het gaat erom te bepalen wat de exacte samenstelling is van materialen, deze samenstellingen te verbeteren voor gezonheid voor mens- en milieu, en vervolgens met behoud van kwaliteit de materialen steeds weer in te zetten in nieuwe producten. In plaats van "downcyclen", moet het "upcyclen" van producten mogelijk worden gemaakt. Daarbij verbetert de kwaliteit van materialen door het recyclingproces, in plaats van andersom.Op weg naar de circulaire economie zijn huidige oplossingen zoals het delen van kennis of het hergebruiken van producten stappen in de goede richting. Het doel is echter om uiteindelijk een ​​positieve voetafdruk te creëren door materialen, producten en systemen aantoonbaar bij te laten dragen aan de gezondheid van mens- en milieu.

Circulaire economie: continue kringlopen van gedefinieerde materialen

_Re-Design > Maken > Voedingsstoffen

Met Cradle to Cradle® wordt alles een voedingsstof, gezond en veilig, gemaakt voor oneindige regeneratie in cycli. Delen en hergebruiken zijn stappen in de goede richting. Om ervoor te zorgen dat een product zelfs bij het laatste gebruik geen afval wordt, moet het van meet af aan ontworpen zijn voor de biosfeer of de technosfeer. Recycling van echt materiaal moet mogelijk zijn in de technosfeer, volledige biologische afbraak in de biosfeer. Dit is de enige manier waarop we een positieve voetafdruk op lange termijn kunnen creëren met geoptimaliseerde voedingscycli.